26/09/2020 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:28

 

Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh
Anh ơi! Hoan hoan hỉ hỉ
Em nghĩ lại con vật nó cũng như mình
Sè lông đỡ đạn, lánh minh khỏi tên
Khảo dị:
Giương cung anh bắn con chim quỳnh
Nó kêu hoan hoan hỉ hỉ
Anh ơi khoan đã! Con vật nó cũng như mình
Nó lẻ đôi chích bạn, một mình bơ vơ
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh giương cung anh bắn con chim huỳnh