29/11/2021 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân tình dã vọng
新晴野望

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 09:37

 

Nguyên tác

新晴原野曠,
極目無氛垢。
郭門臨渡頭,
村樹連溪口。
白水明田外,
碧峰出山後。
農月無閒人,
傾家事南畝。

Phiên âm

Tân tình nguyên dã khoáng,
Cực mục vô phân cấu.
Quách môn lâm độ đầu,
Thôn thụ liên khê khẩu.
Bạch thuỷ minh điền ngoại,
Bích phong xuất sơn hậu.
Nông nguyệt vô nhàn nhân,
Khuynh gia sự nam mẫu.

Dịch nghĩa

Mưa mới tạnh, đồng ruộng quang đãng, thênh thang
Hết tầm mắt, không thấy chỗ nào vẩn đục
Cổng thành tiêp giáp với bến đò
Cây trong làng chạy ra tận ven khe
Nước trắng xoá xa xa phía ngoài đồng ruộng
Những đỉnh biếc vọt cao sau rặng núi
Ngày mùa không có người ngồi rồi
Cả nhà đổ ra làm việc đồng áng

Bản dịch của Giản Chi

Tạnh trời, nương rẫy rộng
Vút mắt một bầu không
Cây xóm giáp miệng suối
Cổng thành kề bến sông
Đỉnh xanh vọt sau núi
Nước bạc sáng lưng đồng
Nhà đổ ra ruộng hết
Ngày mùa, ai ở không
Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tân tình dã vọng