22/10/2021 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Mạnh Hạo Nhiên
哭孟浩然

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2007 07:44

 

Nguyên tác

故人不可見,
漢水日東流。
借問襄陽老,
江山空蔡州。

Phiên âm

Cố nhân bất khả kiến,
Hán thuỷ nhật đông lưu.
Tá vấn Tương Dương lão[1],
Giang sơn không Sái Châu.

Dịch nghĩa

Bạn thân nay không còn nữa,
Sông Hán vẫn chảy trong buồi chiều tà.
Xin hỏi con người sinh ra ở Tương Dương:
Vì sao lại bỏ Sái Châu mà đi?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bạn xưa không thể gặp,
Sông Hán chảy về đông.
Hỏi lão Tương Dương ấy,
Sái Châu chỉ vắng không.
Năm 740, tác giả đang được cử đi coi việc thi cử ở miền nam thì nhận được tin cái chết của Mạnh Hạo Nhiên.

[1] Mạnh Hạo Nhiên quê ở Sái Châu, Tương Dương, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Tương Dương lão ở đây chỉ Mạnh Hạo Nhiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Khốc Mạnh Hạo Nhiên