05/02/2023 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh già bài 1

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 16:12

 

Ấu ai hình thể rất hom hem,
Chân giả chắp vào chống đỡ thêm.
Gối mỏi, gân chùng, tai nghễnh ngãng,
Răng long, tóc bạc, mắt kèm nhèm.
Nói thời hổn hển, ăn thời nghẹn,
Đi cũng lừ thừ đứng cũng rên.
Trông thấy cảnh già mà chán chuyện,
Già không đới tật cũng là tiên.
Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 57

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Cảnh già bài 1