26/09/2023 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 2
少年行其二

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 22:30

 

Nguyên tác

出身仕漢羽林郎,
初隨驃騎戰漁陽。
孰知不向邊庭苦,
縱死猶聞俠骨香。

Phiên âm

Xuất thân sĩ hán vũ lâm lang,
Sơ tuỳ phiêu kỵ[1] chiến Ngư Dương[2].
Thục tri bất hướng biên đình khổ,
Túng tử do văn hiệp cốt hương.

Dịch nghĩa

Vốn là quan chức trong đội ngự lâm bảo vệ nhà vua,
Lần đầu theo chủ tướng ra trận ở Ngư Dương.
Ai chả biết nơi biên địa rất gian khổ,
Nhưng dẫu có chết cũng còn tiếng thơm anh hùng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn là quan ngự lâm cung cấm
Nay theo quân ra trận Ngư Dương
Chẳng e gian khổ sa trường
Dẫu chết còn để thơm hương anh hùng
[1] Chức quan võ đời Hán, tương đương đại tướng ngày nay.
[2] Đất nay ở huyện Kế, tỉnh Hà Bắc. Đây là cửa ải trọng yếu bảo vệ miền đông bắc Trung Quốc đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thiếu niên hành kỳ 2