15/07/2024 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh Minh Đức, Nghê Nguyên Trấn du Thiên Bình sơn
陪鄭明德倪元鎮游天平山

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:36

 

Nguyên tác

官河春水綠悠悠,
水上人家盡畫樓。
買取吳娃三日酒,
放船直到百花洲。
高臺千尺對層巒,
只許吳王醉里看。
山色不隨勾踐去,
游人還得倚闌乾。
鄭監風流老不衰,
倪寬頭白更應癡。
吳越英雄已泥土,
欲從江海問西施。
百花洲上百花開,
花是吳王舊日栽。
吳王去後無消息,
歲歲看花人自來。

Phiên âm

Quan hà xuân thuỷ lục du du,
Thuỷ thượng nhân gia tận hoạ lâu.
Mãi thủ Ngô oa tam nhật tửu,
Phóng thuyền trực đáo Bách Hoa Châu[1].
Cao đài thiên xích đối tằng loan,
Chỉ hứa Ngô vương tuý lý khan.
Sơn sắc bất tuỳ Câu Tiễn khứ,
Du nhân hoàn đắc ỷ lan can.
Trịnh giám phong lưu lão bất suy,
Nghê khoan đầu bạch cánh ưng si.
Ngô Việt anh hùng dĩ nê thổ,
Dục tòng giang hải vấn Tây Thi.
Bách Hoa Châu thượng bách hoa khai,
Hoa thị Ngô vương cựu nhật tài.
Ngô vương khứ hậu vô tiêu tức,
Tuế tuế khan hoa nhân tự lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Quan nước lục mênh mông,
Bờ xuân khắp chốn chập chùng lầu cao.
Mua ba ngày rượu gái Ngô,
Phóng thuyền đến bãi Bách Hoa cũng gần.
Đài cao đối diện núi tầng,
Mong nhìn Ngô chúa những lần say sưa.
Không theo Câu Tiễn thuở xưa,
Màu non vẫn biếc nhìn từ lan can.
Phong lưu Trịnh giám kiện khang,
Đầu tuy bạc, vẫn Nghê khoan si cuồng.
Anh hùng Ngô Việt thành bùn,
Thăm Tây Thi sẽ theo chân giang hà.
Trăm hoa nở bãi Bách Hoa,
Hoa do Ngô chúa trồng đà xa xăm.
Vua Ngô đi đã mất tăm,
Nhưng du khách vẫn năm năm đến nhìn.
Núi Thiên Bình ở tây nam cổ thành Tô Châu, cạnh Thái Hồ, cũng được gọi là Tứ Sơn, Bạch Vân Sơn.

[1] Đại hoa viên dưới chân đài cũ Cô Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Bồi Trịnh Minh Đức, Nghê Nguyên Trấn du Thiên Bình sơn