07/12/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gai trong bụi ai vót mà nhọn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:16

 

Gai trong bụi ai vót mà nhọn,
Đạo vợ chồng ai chọn mà cân.
Trên trời đã định xây vần,
Xây cho gấp gấp trong lần năm nay.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gai trong bụi ai vót mà nhọn