31/05/2023 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu vẫn còn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 15:12

 

Nếu nước vẫn còn sông,
nước đâu chìm đáy bể.
Nếu anh vẫn còn em,
anh đâu buồn đến thế!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nếu vẫn còn