05/12/2022 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sử Thanh Di quân nhập Cư Dung kỳ 1
使清夷軍入居庸其一

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 08:27

 

Nguyên tác

匹馬行將久,
征途去轉難。
不知邊地別,
只訝客衣單。
溪冷泉聲苦,
山空木葉榦。
莫言關塞极,
雲雪尚漫漫。

Phiên âm

Thất mã hành tương cửu,
Chinh đồ khứ chuyển nan.
Bất tri biên địa biệt,
Chỉ nhạ khách y đan.
Khê lãnh tuyền thanh khổ,
Sơn không mộc diệp cán.
Mạc ngôn quan tái cấp,
Vân tuyết thượng mạn mạn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dặm dài thân ngựa lẻ
Đường trận chuyển gian nan
Chẳng hay biên địa biệt
Chỉ lạ áo ai sờn
Tiếng suối đau khe lạnh
Cây lá héo non hoang
Đừng bảo quan tái rộng
Mây tuyết còn mang mang
Thanh Di: nằm phía Tây Bắc Bắc Kinh.
Cư Dung: địa danh nằm vào khoảng giữa Bắc Kinh, nay chỉ còn cái tên.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Sử Thanh Di quân nhập Cư Dung kỳ 1