22/01/2021 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái vòng danh lợi cong cong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2014 04:31

 

Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái vòng danh lợi cong cong