19/09/2020 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 4
四絕其四

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:36

 

Nguyên tác

西陵芒草騎轔轔,
內信傳來喚踏青。
杯酒自澆蘇小墓,
可知妾是意中人?

Phiên âm

Tây Lăng phương thảo kị lân lân,
Nội tín truyền lai hoán đạp thanh.
Bôi tửu tự kiêu Tô Tiểu[1] mộ,
Khả tri thiếp thị ý trung nhân?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thanh minh, tin nhắn cùng du ngoạn,
Xe rộn Tây Lăng, cỏ ngát mầu.
Rưới rượu bên mồ Tô Tiểu Tiểu,
Biết đâu cùng thiếp ý tâm đầu?
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
[1] Tức Tô Tiểu Tiểu, tên một kĩ nữ nổi tiếng đời Nam Tề thời Lục Triều, số phận cũng rất bi thảm. Mộ nàng ở Tây Lăng, tại bờ phía tây sông Tiền Đường.
Hãy xem thêm mục tác giả Tô Tiểu Tiểu trên Thi Viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 4