03/08/2020 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em như chim nọ đang bay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:23

 

Em như chim nọ đang bay,
Anh như con cá mắc rày lưới giăng.
Khảo dị:
Nàng như chim nọ đang bay,
Anh như con cá mắc rày lưới giăng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em như chim nọ đang bay