23/01/2021 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu chi từ kỳ 6
柳枝辭其六

Tác giả: Thành Ngạn Hùng - 成彥雄

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 17:00

 

Nguyên tác

遠接關河高接雲,
雨餘洗出半天津。
牡丹不用相輕薄,
自有清陰覆得人。

Phiên âm

Viễn tiếp quan hà cao tiếp vân,
Vũ dư tẩy xuất bán Thiên Tân[1].
Mẫu đơn bất dụng tương khinh bạc,
Tự hữu thanh âm phúc đắc nhân.

Dịch nghĩa

Kéo dài tới quan ải, tới sông, cao tới mây,
Qua cơn mưa, Ngân Hà dường như bớt đi một nửa u ám.
Coi nhẹ đám mẫu đơn vô dụng,
Tự cho bóng che mát cho mọi người.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao tới mây, kéo dài sông ải
Sạch sau mưa nửa dải Ngân Hà
Mẫu đơn vô dụng cho qua
Tự làm bóng mát che cho người người
[1] Tức dải Ngân Hà trên bầu trời ban đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Ngạn Hùng » Liễu chi từ kỳ 6