07/07/2020 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắng cay ta phải chung phần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 14:56

 

Đắng cay ta phải chung phần,
Có chân giày dép, em cần làm chi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đắng cay ta phải chung phần