24/06/2024 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành Châu vũ dạ văn chung
衡州雨夜聞鐘

Tác giả: Phan Huy Chú - 潘輝注

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2014 07:25

 

Nguyên tác

衡湘千里泛征篷,
迢遞南關隔幾重。
回雁峰前涼雨夜,
鄉心撩起數聲鐘。

Phiên âm

Hành Tương thiên lý phiếm chinh bồng,
Điều đệ Nam quan cách kỷ trùng.
Hồi Nhạn phong tiền lương vũ dạ,
Hương tâm liêu khởi sổ thanh chung.

Dịch nghĩa

Con thuyền theo hành trình hàng ngàn dặm trên sông Tương (ở Hành Châu)
Ải Nam quan xa xôi cách đây bao lớp núi sông đường đất
Đêm mưa mát lạnh trước ngọn núi Hồi Nhạn
Mấy tiếng chuông đưa tới khuấy động lòng nhớ quê hương

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngàn dặm thuyền dong vượt sóng Tương
Ải nam bao lớp núi ngăn đường.
Trước non Hồi Nhạn đêm mưa lạnh
Khuấy động lòng quê vọng tiếng chuông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Chú » Hành Châu vũ dạ văn chung