03/08/2020 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 06:37

 

Chỉ vì em là trúc
Nên anh làm cần câu
Người ta đi câu cá
Còn anh câu ngọt ngào

Câu cá thì ra ao
Câu ngọt ngào ra phố
Câu cá sợ cá ươn
Câu tình e tình vỡ

Chép vào trang giấy nhỏ
Cây trúc mọc ngoài hè
Mong manh như thế đó
Đủ chết đời cây tre
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Trúc