06/10/2022 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 022
山居百詠其二十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:12

 

Nguyên tác

山居觸處體安然,
亦可方兮亦可圓。
只有兩般除不得,
飢來喫飯困來眠。

Phiên âm

Sơn cư xúc xứ thể an nhiên,
Diệc khả phương hề diệc khả viên.
Chỉ hữu lưỡng ban trừ bất đắc,
Cơ lai khiết phạn khốn lai miên.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nơi đâu cũng an nhiên,
Dù việc vuông tròn chẳng luỵ phiền,
Chỉ có hai điều trừ chẳng được,
Mệt thì nằm ngủ, đói ăn liền.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 022