23/05/2022 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đèo Hải Vân

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 18:52

 

Đồi liễu ngàn mai cảnh quạnh hiu,
Chia hai Thuận, Quảng một con đèo.
Lá dòm mặt nước cây mong lội,
Biển bọc chân non sóng muốn trèo.
Mặt đất day ngang đường khuất khúc,
Sườn non dựng ngược đá cheo leo.
Vén mây muốn bước lên trên tót,
Đoái lại vầng trăng lẽo đẽo theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Lên đèo Hải Vân