27/10/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 31
31

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:59

 

Nguyên tác

物書て 
扇引さく 
余波哉

Bản dịch của Vĩnh Sính

Viết trên chiếc quạt đôi dòng,
Đã toan định xé, thấy lòng vấn vương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 31