21/05/2024 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ xướng lâu tiết oán
擬娼樓節怨

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/09/2016 18:16

 

Nguyên tác

上苑離離鶯度,
昆明冪冪蒲生。
時光春華可惜,
何須對鏡含情。

Phiên âm

Thượng Uyển[1] ly ly oanh độ,
Côn Minh[2] mịch mịch bồ sinh.
Thời quang xuân hoa khả tích,
Hà tu đối kính hàm tình.

Dịch nghĩa

Vườn Thượng Uyển đầy chim oanh hót,
Ao Côn Minh cỏ bồ mọc um tùm.
Phải biết tiếc tuổi xuân hoa đang thuận lợi,
Hơi đâu mà ngồi trước gương buồn lo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Thượng Uyển đầy oanh ca hót
Ao Côn Minh xanh ngát cỏ bồ
Xuân hoa đang gặp thời cơ
Hơi đâu buồn bã, bơ phờ trước gương.
[1] Gọi tắt của Thượng Uyển lâm, vườn rừng do Hán Vũ Đế thiết lập bên ngoài hoàng thành Trường An để vui chơi, săn bắn.
[2] Gọi tắt của Côn Minh trì, tên ao, cũng do Hán Vũ đế thiết lập gần Thượng Uyển lâm để vui chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Nghĩ xướng lâu tiết oán