08/07/2020 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy xem thuở trước đời đời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:51

 

Hãy xem thuở trước đời đời,
Trạng nguyên, tể tướng là người độc thư[1].
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Đọc sách, chỉ người có học, hiểu biết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hãy xem thuở trước đời đời