22/10/2021 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến Lú - sông Tương

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 20/07/2009 17:59

 

Sông Tương Tư còn có tên bến Lú
Cả một đời anh qua sông một bữa
Sông Tương Tư, suốt đời anh sẽ nhớ
Bến Lú mà, em sẽ chóng quên thôi
1969-1987
(Bài này tác giả làm 5 dạng khác nhau, dạng nào cũng bị xóa đi, coi như chưa ổn)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Bến Lú - sông Tương