08/12/2022 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam lâu vọng
南樓望

Tác giả: Lư Soạn - 盧僎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 18:19

 

Nguyên tác

去國三巴遠,
登樓萬里春。
傷心江上客,
不是故鄉人。

Phiên âm

Khứ quốc Tam Ba[1] viễn,
Đăng lâu vạn lý xuân.
Thương tâm giang thượng khách,
Bất thị cố hương nhân.

Dịch nghĩa

Dời xa quê hương Tam Ba xa xôi,
Lên lầu cao nhìn cảnh xuân trải dài vạn dặm.
Buồn lòng khi những người khách trên sông,
Không gặp ai là người cùng quê mình.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lìa nước, hun hút Thục
Lên lầu vạn dặm xuân
Trên sông khách tủi dạ
Quê cũ nào cố nhân
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Chỉ đất Thục (nay thuộc tỉnh tứ Xuyên), thời xưa gọi là Ba Quốc. Cuối Hán, Lưu Chương trấn thủ ở đây, chia làm ba miền: Ba Quận, Ba Đông, Ba Tây nên gọi là Tam Ba.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Soạn » Nam lâu vọng