03/02/2023 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 1
贈金勵睡其一

Tác giả: Trần Đoàn - 陳摶

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 22:06

 

Nguyên tác

至人本無夢,
其夢本遊仙。
真人本無睡,
睡則浮雲煙。
爐裏近為藥,
壺中別有天。
欲知睡夢裏,
人間第一玄。

Phiên âm

Chí nhân bản vô mộng,
Kỳ mộng bản du tiên.
Chân nhân bản vô thuỵ,
Thuỵ tắc phù vân yên.
Lô lý cận vi dược,
Hồ trung biệt hữu thiên.
Dục tri thuỵ mộng lý,
Nhân gian đệ nhất huyền.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chân nhân vốn không mộng
Mộng là lên tiên chơi
Chí nhân cũng không ngủ
Ngủ ắt chơi xa khơi
Dưới vạc thường lưu thuốc
Trong bầu riêng có trời
Nên hay lẽ ngủ mộng
Huyền diệu nhất trên đời
Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đoàn » Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 1