03/12/2021 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 4
塞下曲其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:37

 

Nguyên tác

白馬黃金塞,
雲砂繞夢思。
那堪愁苦節,
遠憶邊城兒。
螢飛秋窗滿,
月度霜閨遲。
摧殘梧桐葉,
蕭颯沙棠枝。
無時獨不見,
淚流空自知。

Phiên âm

Bạch mã Hoàng Kim tái,
Vân sa nhiễu mộng tư.
Na kham sầu khổ tiết,
Viễn ức biên thành nhi.
Huỳnh phi thu song mãn,
Nguyệt độ sương khuê trì.
Tồi tàn ngô đồng diệp,
Tiêu táp sa đường chi.
Vô thời độc bất kiến,
Lệ lưu không tự tri.

Dịch nghĩa

Ngựa trắng phi trên ải Hoàng Kim
Mây cát cuốn theo giấc mộng
Sá kể chi nỗi đau khổ
Xa nhớ trẻ ngoài biên cương
Mùa thu, đom đóm bay đầu cửa sổ
Sương lạnh, trăng chầm chậm qua buồng the
Lá ngô đồng tàn rụng
Cành sa đường xác xơ
Trông ngóng luôn nhưng nào có thấy
Một mình tuôn lệ âm thầm

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngựa trắng phi ải Vàng
Mộng theo làn mây cát
Trời xấu mấy gian nan
Ải ngoài thương trẻ nít
Thu về đom đóm bay
Buồng khuê trăng quấn quít
Tàn rụng lá ngô đồng
Cây gãy cành xơ xác
Trông ngóng tin thường bặt
Một mình lệ lặng tuôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tái hạ khúc kỳ 4