06/12/2020 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mất ngủ

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 14:50

 

Người đàn ông đã đến tuổi buồn
Đã đến tuổi không còn gì để nói
Sao ngoảnh lại vẫn còn nhiều bối rối
Vẫn còn nhiều duyên nợ ở trần gian?

Người đàn ông đã đến tuổi gàn
Đã đến tuổi không còn gì để mất
Mới hiểu được góc nhìn ngoài sự vật
Thấy rõ hình hài những thứ vô vi...
Ngủ đi, ngủ đi...
"Ngủ quách sự đời thây kẻ thức...[1]"
Đã đến tuổi ngủ liền luôn một giấc
Sao còn quá nhiều điều bức xúc
Quá nhiều điều không nỡ để buông xuôi...

Ngủ đi! Ngủ ư?... Lại mất ngủ rồi!
2006

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
[1] Câu thơ của Tú Xương:
"Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện,
Bút bút, nghiên nghiên khéo vẽ tuồng...
Ngủ quách sự đời, thây kẻ thức,
Bên chùa, chú trọc đã khua chuông!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Mất ngủ