05/03/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 2
巴西驛亭觀江漲,呈竇使十五君其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 20:07

 

Nguyên tác

向晚波微綠,
連空岸腳青。
日兼春有暮,
愁與醉無醒。
漂泊猶杯酒,
躊躇此驛亭。
相看萬里外,
同是一浮萍。

Phiên âm

Hướng vãn ba vi lục[1],
Liên không ngạn cước thanh.
Nhật kiêm xuân hữu mạc,
Sầu dữ tuý vô tỉnh.
Phiêu bạc do bôi tửu,
Trù trù thử dịch đình.
Tương khan vạn lý ngoại,
Đồng thị nhất phù bình.

Dịch nghĩa

Gần chiều, sóng có mầu thẫm,
Liền với trời, chân bờ có mầu xanh.
Ngày cũng như mùa xuân có lúc cuối,
Buồn với say không có lúc tỉnh.
Trôi giạt nhờ chén rượu,
Do dự tại quán trọ công này.
Cùng nhìn ra ngoài vạn dặm,
Thì thấy cùng một kiếp bèo trôi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Hồ tối sông xanh phớt
Liền trời núi xám dần
Say mê sầu lộn rượu
Tàn cả nắng cùng xuân
Nghiêng chén lòng tê tái
Bên đình đứng lữa lần
Cũng là bèo nổi cả
Muốn đậm quản gì thân
(Năm 762)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Có bản chép là “do lục” 猶綠.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 2