16/06/2024 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề cảnh xưa thành Thăng Long

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 01/04/2011 08:58

 

Một đỉnh non cao với một tôi,
Hỏi non non đứng đã bao hồi?
Nổi chìm kim cổ xem mây lượn,
Ấm lạnh xuân thu sẵn đá bồi.
Hồn nước, thề mình son một tấm,
Tuồng đời thây kẻ bạc đôi ngươi.
Ngại ngùng gió bắc kinh đàn nhạn,
Có nhớ nam chăng, nhạn nhạn ôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đề cảnh xưa thành Thăng Long