21/05/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (X)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 20:15

 

Nguyên tác

金銀宮闕彩雲端,
念佛人居眼界寬。
寶樹交加非一色,
靈禽倡和有千般。
酥酡自注琉璃碗,
甘露長凝翡翠盤。
不似雪山多藥味,
眾生無福變成酸。

Phiên âm

Kim ngân cung khuyết thái vân đoan,
Niệm Phật nhân cư nhãn giới khoan.
Bảo thụ giao gia phi nhất sắc,
Linh cầm xướng hoạ hữu thiên bàn.
Tô đà tự chú lưu ly oản,
Cam lộ trường ngưng phí thuý bàn.
Bất tự Tuyết sơn đa dược vị,
Chúng sinh vô phúc biến thành toan.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Lâu đài bảo thọ ngắm mênh mang,
Niệm Phật thiền tư giữa cảnh nhàn!
Cây báu sắc xen đâu chỉ một,
Chim linh điệu xướng có muôn ngàn.
Tô đà thơm diệu đầy ngân trản,
Cam lộ ngọt lành khắp ngọc bàn.
Chẳng giống Tuyết sơn nhiều thuốc lạ,
Kẻ vô phước biến vị tân toan.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (X)