01/07/2022 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ
무덤

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2008 08:22

 

Nguyên tác

그 누가 나를 헤내는 부르는 소리
붉으스름한 언덕, 여기저기
돌무더기도 움직이며, 달빛에,
소리만 남은 노래 서리워 엉겨라,
옛 조상(祖上)들의 기록(記錄)을 묻어둔 그곳!
나는 두루 찾노라, 그곳에서,
형적 없는 노래 흘러 퍼져,
그림자 가득한 언덕으로 여기저기,
그 누구가 나를 헤내는 부르는 소리
부르는 소리, 부르는 소리,
내 넋을 잡아 끌어 헤내는 부르는 소리.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Tiếng ai đó gọi ta da diết lắm
Từ nơi nơi trên đồi núi hoang tàn
Dưới ánh trăng nấm mồ như chuyển động
Tiếng hát nào còn nghẹn lại chưa tan
Chính nơi đó tổ tiên ta nằm lại
Nơi ta tìm từng dấu vết thời gian
Tiếng hát trôi đi bao vết tích không còn
Chỉ hình bóng bơ vơ đó đây trên đồi vắng
Tiếng ai đó gọi ta da diết lắm
Gọi gọi hoài, tiếng gọi xé lòng ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Mộ