26/05/2024 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Châu tiên kiều kỳ 2

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 22/12/2022 01:33

 

Phiên âm

Yên Triệu đa vĩ nhân,
Thiên tải thượng truyền văn.
Phong bi ký danh tích,
Chung non cánh bộc trần.

Dịch nghĩa

Yên Triệu có nhiều bậc vĩ nhân,
Từ ngàn năm còn nghe truyền tụng.
Biết bao bia đá đã ghi tên tuổi cùng tông tích họ,
Nhưng rốt cục cũng khó mà nói cho ta biết hết.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Triệu Yên có lắm vĩ nhân,
Nghìn thu văng vẳng tiếng tăm còn truyền.
Bia ghi sự nghiệp tuổi tên,
Xem ra cũng khó nói lên tỏ tường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Triệu Châu tiên kiều kỳ 2