01/10/2022 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoá Châu tác
化州作

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 05:50

 

Nguyên tác

玉京回首五雲深,
零落殘生苦不禁。
已辨荒郊埋病骨,
海天草木共愁吟。

Phiên âm

Ngọc kinh[1] hồi thủ ngũ vân thâm,
Linh lạc tàn sinh khổ bất câm (cấm).
Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt,
Hải thiên thảo mộc cộng sầu ngâm.

Dịch nghĩa

Ngoảnh đầu lại Ngọc kinh, năm mây thăm thẳm,
Kiếp sống tàn điêu linh xơ xác, khổ không chịu nổi.
Đã sửa soạn chốn hoang vu để chôn vùi nắm xương ốm yếu,
Cỏ cây nơi trời biển xa xôi cùng ta ngâm thơ sầu.

Bản dịch của Hoa Bằng

Ngoảnh lại năm mây phủ đế đô,
Hồn tàn bao xiết khổ bơ vơ.
Thôi đành cõi rậm vùi xương bệnh,
Cây cỏ chung sầu cũng hoạ thơ.
Trong tác phẩm Việt âm thi tập có chú thích rằng đây là bài thơ do Trương Hán Siêu làm lúc đang giữ chức Chiêu dụ đại sứ (khoảng năm 1354).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
[1] Chỉ kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Hoá Châu tác