30/11/2020 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ rơi

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:33

 

Lệ rơi khắp mọi khung đời
Kẻ đi đứt ruột người ngồi cháy gan
Trùng lai chung thủy đá vàng
Muôn lời vẫn một vạn ngàn tử vong
Tử sinh liều giữa một vòng
Trận tiền dày dạn tấm lòng tan hoang
Trong hào ngoài lũy đa đoan
Nghìn thu dẫn dắt tay nàng tới nơi
Giữa vòng dâu biển bời bời
Thấy gì như thể muôn đời bỏ đi
Quyết tâm nông nỗi còn gì
Còn chăng chỉ một ù lì thiết tha
Hồn vân thạch, ý ngọc ngà
Trăm năm chiều chuộng tặng quà thê thương
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Lệ rơi