04/02/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Giám Sinh thí lệnh Kiều đề hoàn phiến vịnh xuân cưu thi
馬監生試令翹題紈扇詠春鳩詩

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 15:44

 

Nguyên tác

東風吹暖至,
百草媚春陽。
何事鳩喚雨,
花神欲洗粧。

Phiên âm

Đông phong xuy noãn chí,
Bách thảo mị xuân dương.
Hà sự cưu hoán vũ,
Hoa thần dục tẩy trang.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Gió đông hơi ấm thổi vào
Cỏ hoa trăm thứ đua chào nắng xuân
Gọi mưa tu hú ngại ngần
Sạch trong một vẻ hoa thần thắm tươi
Bài thơ này nằm ở hồi 4 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Mã Giám Sinh thử tài thơ của Thuý Kiều. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới bài thơ này ở các câu 641-642: “Đắn đo cân sắc cân tài, Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mã Giám Sinh thí lệnh Kiều đề hoàn phiến vịnh xuân cưu thi