09/08/2022 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ô, em không nghĩ giữ lời thề hứa!”
“Oh, think not I am faithful to a vow!”

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/10/2021 09:03

 

Nguyên tác

Oh, think not I am faithful to a vow!
Faithless am I save to love’s self alone.
Were you not lovely I would leave you now:
After the feet of beauty fly my own.

Were you not still my hunger’s rarest food,
And water ever to my wildest thirst,
I would desert you — think not but I would! —
And seek another as I sought you first.

But you are mobile as the veering air,
And all your charms more changeful than the tide,
Wherefore to be inconstant is no care:
I have but to continue at your side.

So wanton, light and false, my love, are you,
I am most faithless when I most am true.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ô, em không nghĩ giữ lời thề hứa!
Chung thuỷ gì với thứ tình đơn phương.
Anh chẳng đáng yêu giờ em phải buông:
Để đôi chân đẹp em còn bay nhảy.

Thức ăn quý hiếm thì anh không phải,
Và nước dùng cho cơn khát của em,
Xa lánh anh em nghĩ cũng chả thèm!
Tìm người khác như với anh lúc trước.

Anh di động như không gian xuôi ngược,
Anh chuyển đam mê hơn cả triều dương,
Bởi do bất định nên chỉ xem thường:
Nhưng thấy cần ở bên anh tiếp nữa.

Vụng về, giả dối, trong tình hai đứa,
Em bất tin lúc em thật nhất thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » “Ô, em không nghĩ giữ lời thề hứa!”