03/02/2023 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc tang bồng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 11:05

 

Ngày mai ta còn sống trên dương thế
Chẳng biết ra sao cuộc tang bồng
Nên chi nhung lụa trong vài phút
Hãy để sau này trở về không!
Cái Bè, Tiền Giang, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cuộc tang bồng