24/06/2021 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân vũ
春雨

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2018 22:22

 

Nguyên tác

數滴奇聲報盛春,
東風良氣篡灰塵。
天蔭使鳥韶光負,
屋頂陶龍穀庫陳。
畫筆朝濛圖水墨,
錦絲暘線織迴文。
蝶蜂尋蕊花開語,
標上誰雕妙寶珍。

Phiên âm

Sổ trích kỳ thanh báo thịnh xuân,
Đông phong, lương khí soán khôi trần.
Thiên âm sứ điểu thiều quang phụ,
Ốc đính đào long cốc khố trần.
Hoạ bút, triêu mông đồ thuỷ mặc,
Cẩm ti, dương tuyến chức hồi văn.
Điệp phong tầm nhuỵ, hoa khai ngữ,
Tiêu thượng thuỳ điêu diệu bảo trân.

Dịch nghĩa

Vài tiếng mưa lạ báo mùa xuân tới,
Gió đông, khí lành thay chỗ tro bụi.
Chim sứ nhà trời báo tiết xuân này nắng đẹp.
Rồng gốm trên mái nhà nói kho gạo đầy mùa tới.
Làn mưa sớm như ngọn bút, vẽ tranh thuỷ mặc.
Tia nắng như sợi màu, dệt gấm hồi văn.
Ong bướm tìm nhuỵ, khiến hoa lên tiếng.
Ai mang ngọc quý dát lên ngọn cây.

Bản dịch của Hà Như

Giọt xuân lác đác thoảng đâu đây,
Gió cuốn sạch nhơ, khí ấm đầy.
Én liệng lưng trời khoe tiết mới,
Rồng vươn nóc mái bảo kho đầy.
Vẽ tranh thuỷ mặc, mưa lừa sáng,
Dệt gấm hồi văn, nắng được ngày.
Ong bướm xôn xao, hoa cất tiếng,
Ai mang ngọc dát khắp chồi cây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Xuân vũ