03/12/2022 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn nhe

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/12/2005 00:31

 

Ai qua sông đó ai ơi!
Cho tôi nhắn gửi đôi lời nhớ nhung
Người, tôi không cách muôn trùng:
Chỉ con sóng nhỏ não nùng đôi bên,
Đất liền tình chửa bình yên,
Lựa là nước chảy triền miên mấy giòng...
Nhắn nhe theo nước theo sông!
Bên đây, bên đấy, tấm lòng sẻ chia...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Nhắn nhe