22/09/2021 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (40)
The Eve of St Agnes (40)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2010 06:07

 

Nguyên tác

She hurried at his words, beset with fears,
For there were sleeping dragons all around,
At glaring watch, perhaps, with ready spears--
Down the wide stairs a darkling way they found.--
In all the house was heard no human sound.
A chain-droop’d lamp was flickering by each door;
The arras, rich with horseman, hawk, and hound,
Flutter’d in the besieging wind’s uproar;
And the long carpets rose along the gusty floor.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nói những lời đó, nàng vội vàng sợ hãi
Bởi có đoàn vệ binh gà gật ở chung quanh
Hay mắt dò la, mũi giáo sẵn bên mình
Dưới thang rộng họ tìm con đường tối
Một ngọn đèn treo chập chờn từng khung cửa
Không một tiếng người trong suốt cả ngôi nhà
Tấm thảm dài trang trí khá xa hoa
Với kỵ sĩ, với diều hâu, chó dữ
Khẽ xao động khi gió về gào réo
Những chiếc thảm dài nơi sàn, thổi, vùng lên
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (40)