09/08/2022 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sử xử sĩ
史處士

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 19:44

 

Nguyên tác

山期須早赴,
世累莫遲留。
忽遇狂風起,
閑心不自由。

Phiên âm

Sơn kỳ tu tảo phó,
Thế luỹ mạc trì lưu.
Hốt ngộ cuồng phong khởi,
Nhàn tâm bất tự do.

Dịch nghĩa

Đã tính lên núi thì nên sớm tiến hành,
Những phiền não của cuộc đời đừng đeo theo nữa.
Bất chợt cơn gió không kiềm chế được,
Thì tâm nhàn không còn thảnh thơi nữa.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ẩn núi: sớm làm thôi,
Đừng niú kéo cuộc đời.
Bất chợt còn ham muốn,
Tâm thần chẳng thảnh thơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Sử xử sĩ