19/01/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gam màu buồn

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 06/07/2009 13:34

 

Gió xuôi về bắc hay nam
Mà em đẩy gió chở gam màu buồn
Chở dùm ta chút tơ vương
Xin đừng chở mảnh tơ chùng về nhau...
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Gam màu buồn