30/09/2023 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ
劍門道中遇微雨

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 15/02/2013 14:06

 

Nguyên tác

衣上征塵雜酒痕,
遠遊無處不消魂。
此身合是詩人未,
細雨騎驢入劍門。

Phiên âm

Y thượng chinh trần tạp tửu ngân,
Viễn du vô xứ bất tiêu hồn.
Thử thân hợp thị thi nhân vị?
Tế vũ ky lư nhập kiếm môn.

Dịch nghĩa

Bụi áo trên đường bết lại với vết rượu
Trên đường xa không nơi nào không hốt hoảng
Thân này đã đúng với nhà thơ chưa?
Mưa nhỏ cưỡi lừa qua núi Kiếm Môn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Áo in vết rượu bụi đường pha
Mọi nẻo đường dài hốt hoảng qua
Thân giá nhà thơ xem đã đúng ?
Kiếm Môn lừa bước núi hơi mưa
Bài này tuyển từ Tống thi sao - Kiếm Nam tập. Tác giả đang ở Nam Trịnh, một trọng trấn quân sự chống Kim, được điều về hậu phương là Thành Đô, đường qua núi Kiếm Môn. Chuyến đi này tuy xa nơi nguy hiểm về nơi yên bình, song tác giả không bằng lòng, vì phải xa vùng nóng bỏng của cuộc kháng chiến chống Kim. Câu 3 tác giả tự trào, tự cho không đúng với tư cách một nhà thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ