17/06/2021 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 1
雜詩其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 22:45

 

Nguyên tác

壯士白頭悲向天,
雄心生計兩茫然。
春蘭秋菊成虛事,
夏暑冬寒奪少年。
黃犬追歡鴻嶺下,
白雲臥病桂江邊。
村居不厭頻沽酒,
尚有囊中三十錢。

Phiên âm

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên,
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên.
Xuân lan thu cúc[1] thành hư sự,
Hạ thử đông hàn[2] đoạt thiếu niên.
Hoàng khuyển[3] truy hoan Hồng Lĩnh hạ,
Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên.
Thôn cư bất yếm tần cô tửu,
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.

Dịch nghĩa

Tráng sĩ đầu bạc ngửng nhìn trời, lòng bi đát,
Hùng tâm, sinh kế cả hai đều mờ mịt.
Xuân lan thu cúc đã thành chuyện hão,
Đông rét hè nóng cướp cả tuổi xuân.
Dắt chó đi săn, mải vui dưới chân núi Hồng Lĩnh,
Trong mây trắng, nằm bệnh bên sông Giang Quế.
Ở thôn quê, thích nhất được mua rượu uống luôn,
Trong túi hãy còn ba mươi đồng tiền đây.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trai tài đầu bạc ngóng trời than,
Dựng nghiệp mưu sinh luống lỡ làng.
Thu cúc xuân lan thành chuyện hão,
Hạ nồng, đông rét giục ngày tàn.
Chó vàng thủ mãi quanh Hồng Lĩnh,
Mây trắng đau nằm cạnh Quế Giang.
Vẫn thích ở quê luôn có rượu,
Ba mươi đồng sẵn túi còn mang.
Nguyễn Du có biệt hiệu là Hồng Sơn hiệp lộ, nghĩa là phường săn ở núi Hồng.

Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu. Ý nói mùa nào có cảnh đẹp của mùa ấy. Nghĩa bóng: sự xứng ý, vừa lòng.
[2] Nắng mùa hè, rét mùa đông. Ý nói thời tiết đổi thay.
[3] Thừa tướng nhà Tần là Lý Tư bị khép tội, lúc lâm hình còn nhớ tới cái thú dắt chó vàng đuổi muông thú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tạp thi kỳ 1