27/09/2023 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh lâu
念奴嬌—登多景樓

Tác giả: Trần Lượng - 陳亮

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 12:53

 

Nguyên tác

危樓還望,
嘆此意,
今古幾人曾會?
鬼設神施,
渾認作,
天限南疆北界。
一水橫陳,
連崗三面,
做出爭雄勢。
六朝何事,
只成門戶私計。

因笑王謝諸人,
登高懷遠,
也學英雄涕。
憑卻長江,
管不到,
河洛腥羶無際。
正好長驅,
不須反顧,
尋取中流誓。
小兒破賊,
勢成寧問彊對。

Phiên âm

Nguy lâu hoàn vọng,
Thán thử ý,
Kim cổ kỷ nhân tằng hội?
Quỷ thiết thần thi,
Hỗn nhận tác,
Thiên hạn nam cương bắc giới.
Nhất thuỷ hoành trần,
Liên cương tam diện,
Tố xuất tranh hùng thế.
Lục triều hà sự,
Chỉ thành môn hộ tư kế.

Nhân tiếu Vương Tạ[1] chư nhân,
Đăng cao hoài viễn,
Dã học anh hùng thế.
Bằng khước Trường Giang,
Quản bất đáo,
Hà Lạc[2] tinh chiên vô tế.
Chính hảo trường khu,
Bất tu phản cố,
Tầm thủ trung lưu thệ[3].
Tiểu nhi[4] phá tặc,
Thế thành ninh vấn cường đối.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lầu cao trông khắp,
Ngán ngẩm lắm,
Cổ kim mấy người từng gặp?
Quỷ dựng thần bày,
Ấy rốt cuộc,
Trời định bờ nam cõi bắc.
Dải nước giăng đây,
Non liền ba mặt,
Thế hổ hùng gay gắt.
Lục triều xưa cũ,
Như trò riêng vậy, đừng nhắc!

Cười bọn Vương Tạ ngày kia,
Lên cao hoài cảm,
Bắt chước anh hùng khóc.
Chỉ cậy Trường Giang,
Đâu quản nổi,
Hà Lạc hôi tanh tang tóc.
Đúng lúc bôn ba,
Chẳng e thảm khốc,
Sông chảy, thề tuyên đọc.
Trẻ con giết giặc,
Có ngày quân địch thua chắc.
[1] Họ Vương, họ Tạ là những gia tộc lớn thời Đông Tấn.
[2] Chỉ Hoàng Hà và Lạc Hà.
[3] Chỉ tích Tổ Địch thời Đông Tấn vỗ mái chèo lập lời thề khi qua sông Bắc phạt.
[4] Sau khi quân Đông Tấn đánh bại Phù Kiên trong trận Phì Thuỷ, Tạ An nghe tin bèn nói: “Tiểu nhi bối toại dĩ phá tặc” 小兒輩遂已破賊 (Bọn trẻ con cuối cùng đã đánh tan giặc rồi). Bọn trẻ con ở đây tức em của Tạ An là Tạ Thạch và cháu của ông là Tạ Huyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lượng » Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh lâu