23/05/2024 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 09
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:29

 

Nguyên tác

東逾遼水北滹沱,
星象風雲喜共和。
紫氣關臨天地闊,
黃金臺貯俊賢多。

Phiên âm

Đông du Liêu thuỷ, bắc Hô Đà[1],
Tinh tượng phong vân hỉ cộng hoà.
Tử khí quan lâm thiên địa khoát,
Hoàng kim đài trữ tuấn hiền đa.

Dịch nghĩa

Phía đông có sông Liêu chảy, phía bắc có sông Hô Đà.
Ánh sao cùng với gió mây hoà trộn với nhau.
Khí đỏ rực cửa quan ải, trời đất mở rộng,
Nơi đài vàng kia những bậc tài giỏi chứa đầy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông vượt sông Liêu, bắc Hô Đà,
Cùng hoà mây gió với sao trời
Ráng đỏ ải xa, trời rộng mở,
Đài vàng tụ tập lắm người tài.
(Năm 767)

[1] Sông phát xuất từ Ngũ Đài sơn, Sơn Tây, chảy qua Hà Bắc vào Đại Vận hà rồi ra biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 09