17/01/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với thơ mình

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:17

 

Chưa rộ mùa hương đã cuối mùa
Dám đâu còn mất với sau xưa
Xin làm hạt phấn hoa trăn trở
Vi lượng trong vô lượng mịt mờ
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Với thơ mình