19/08/2022 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu
接家書-會試落第後

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:45

 

Nguyên tác

乍接家書至,
燈前立展開。
看得平安字,
勝似占梅魁。

Phiên âm

Sạ tiếp gia thư chí,
Đăng tiền lập triển khai.
Khán đắc bình an tự,
Thăng tự chiếm mai khôi.

Dịch nghĩa

Bỗng nhận được thư nhà gửi tới
Trước đèn đứng mở xem thư
Nhìn thấy hai chữ bình yên
Mừng tựa đỗ đầu bảng

Bản dịch của Huệ Chi

Chợt nhận được thư nhà
Trước đèn vội mở ra
Thấy "bình yên" hai chữ
Mừng hơn đỗ thủ khoa
Nguồn: Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu