06/12/2021 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Ly Hàng nhật Lương Trọng Mưu huệ tửu cực thanh nhi mỹ, thất nguyệt thập nhị nhật vãn ngoạ tiểu các, dĩ nhi nguyệt thượng, độc chước sổ bôi
浣溪沙-離杭日梁仲謀惠酒極清而美,七月十二日晚臥小閣,已而月上,獨酌數杯

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 08:40

 

Nguyên tác

送了棲鴉復暮鐘,
欗干生影曲屏東,
臥看孤鶴駕天風。

起舞一尊明月下,
秋空如水酒如空,
謪仙已去與誰同。

Phiên âm

Tống liễu thê nha phục mộ chung,
Lan can sinh ảnh khúc bình đông,
Ngoạ khán cô hạc giá thiên phong.

Khởi vũ nhất tôn minh nguyệt hạ,
Thu không như thuỷ tửu như không,
Trích Tiên dĩ khứ dữ thuỳ đồng.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Quạ kêu chiều vẳng tiếng chuông dài
Mái gác bình phong bóng ngả hai
Nằm xem cánh hạc tung theo gió

Một chén dưới trăng tự rót mời
Trời thu như nước, rượu trong suốt
Lý Bạch đi rồi, uống với ai?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Hoán khê sa - Ly Hàng nhật Lương Trọng Mưu huệ tửu cực thanh nhi mỹ, thất nguyệt thập nhị nhật vãn ngoạ tiểu các, dĩ nhi nguyệt thượng, độc chước sổ bôi