03/12/2022 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường làng

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2019 21:14

 

Mỗi thước đường làng
Là kỷ niệm về một người con gái
Đi lấy chồng góp gạch lát đường đi
Những viên gạch lát nghiêng hồng tươi thôn xóm

Náo nức tới trường tung tẩy tuổi thơ
Năm tháng qua đi có dừng lại bao giờ
Đường làng thành sống trâu mòn theo năm tháng
Như những cuộc đời của các bà mẹ chân quê

Đường làng nay đã trải bê tông
Vẫn vấn vương đường sống trâu thuở trước
Gắn với quê hương không thể nào quên được
Những viên gạch lát nghiêng cứ đỏ mãi trong lòng
Hầ Nội, 11/1996

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Đường làng