27/03/2023 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Lục Vân động
遊綠雲洞

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2010 07:02

 

Nguyên tác

巑岏翠巘俯蒼波,
洞口瀠洄擁荔蘿。
岩邃造工施鑿巧,
景幽漁父占間多。
古今厤閱英雄幾,
儵忽其如混沌何。
開辟不應危棧曠,
故增一座石彌陀。

Phiên âm

Toàn ngoan thuý hiến phủ thương ba,
Động khẩu oanh hồi ủng lệ la.
Nham thuý tạo công thi tạc xảo,
Cảnh u ngư phủ chiếm gian đa.
Cổ kim lịch duyệt anh hùng kỷ,
Thốc hốt kỳ như hỗn độn hà.
Khai tích bất ưng nguy sạn khoáng,
Cố tăng nhất toạ thạch Di Đà.

Dịch nghĩa

Cao vời núi biếc bọc dòng nước xanh,
Cửa động quanh co những cây, dây bám.
Vách đá tạo hoá gây công khéo tạc đẽo,
Cảnh thanh u, cho người ngư phủ hưởng nhàn nhã.
Xưa nay những đấng anh hùng mấy kẻ,
Chớp mắt đã thành hỗn độn làm sao.
Sự mở mang chẳng hiềm nguy hiểm thiếu cầu treo,
Vẫn từng có một toà Di Đà ở đây.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Lởm chởm non xanh chiếu bể khơi
Cỏ cây cửa động mọc đầy nơi
Hang sâu tạo hoá xây sao khéo
Cảnh vắng ngư ông hưởng hết thôi
Lịch duyệt anh hùng đà mấy kẻ
Bỗng dưng hỗn độn cũng cơ trời
Thuở xưa khoảng trống không nên để
Thêm một toà cho Phật đá ngồi
Lục Vân động ở xã Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá, người dân địa phương gọi là hang Lã Vọng.
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Du Lục Vân động